Post

Intentaré explicar-ho civilitzadament. Alguns amics meus, i molts que no ho són, miren d’estar a la última. Cosa que significa que quan s’assabenten que ara es porta tal cosa, fan tal cosa. I aquest fenomen sempre m’ha fet sospitar que es crea un bucle, un cercle viciós: si jo ara digués (de manera convincent) que allò més modern és dur americanes de color rosa, començarien a dur americanes de color rosa, i si el mem prosperés, dur americanes de color rosa acabaria sent allò més modern.

Aquesta sospita m’ha arruïnat sempre la lectura dels llibres de Zygmunt Bauman sobre els temps líquids. Perquè, tractant-se d’assaigs descriptius sobre la societat contemporània, no deixo de pensar que, alhora, també la creen; i la creen en la mateixa direcció que possiblement Bauman vol denunciar. La pròpia amenitat del seu estil, el fet que Bauman escriu bé, el fa apte per a reduïr-lo a píndoles (com la de la liquidesa). I aleshores potser ja no són ben bé assaigs descriptius (contramodel: Richard Sennett; en el mateix camp, el trobo modèlic).

Més enllà de Bauman, però, em passa el mateix amb la postmodernitat (deixo a banda, i ja em perdonaran, alguna accepció excèntrica que identifica postmodernitat amb parlar de “Fanta” o “Schweppes” en lloc de “nèctar” o “absenta”, o sigui, amb una versió light del pop art). Tinc la sospita, en realitat, que la postmodernitat no existeix. O que no és el que ens diuen. Que és, com a molt, una mutació de la modernitat. O sigui: la modernitat, entesa ara com a època cancel·lada, seria aquella en la qual una sèrie de propostes (art abstracte, dodecafonisme, vers lliure, feminisme… ja saben) resultaven polèmiques i minoritàries. I la postmodernitat seria el moment en què deixen de ser-ho, el moment en què la modernitat esdevé una koiné convencional; però la modernitat té sempre un caràcter paradoxal, el de canviar a cada moment. Per definició, no pot ser clausurada en una descripció fixa (igualment com, estrictament parlant, no ho pot ser descriure per escrit un element líquid).

Aleshores: arriba un moment que aquell seguit de propostes deixen de ser polèmiques. Que tothom s’imposa ser absolutament modern. Per exemple: hi ha un article incommensurablement divertit de Fuster a Contra Unamuno y los demás sobre el tema que la gent de dretes ja no diu mai que és de dretes, sinó de centre-dreta. I, en aquest context, hom comença a cremar etapes. Sense una necessitat estricta de cremar-les. I amb el problema de que, si allò propi de la modernitat polèmica era l’inconformisme, el propi gest nou ha esdevingut en certa manera una forma de conservadorisme (una manera de perpetuar el mateix gest de partida).

Reculem: temps abans, s’inventa la historiografia. I hom comença a batejar les èpoques de manera cada vegada més detallista. És allò típic de que la gent de l’Edat Mitjana no es va aixecar un dia dient: “Ara som al Renaixement!”. Senzillament, Brunelleschi volia fer una cúpula ben alta, etc. El bateig d’èpoques, d’altra banda, és més detallat com més properes són: calen cinc-cents anys per passar del romànic al gòtic, en calen només trenta per passar del realisme a l’impressionisme. I quan són molt properes, naix el problema de saber en quina època som, problema per al qual “contemporani” o “modern” són només solucions imperfectes, simples deíctics. Per això mateix, en un moment determinat cal que el deíctic sigui complementat per un prefix. El “post”. Perquè la gent d’avui dia va aixecar-se un dia dient: “Ara som a… a què?”.

Tanmateix: Cervantes, en un moment determinat, vol carregar-se els llibres de cavalleries, i per fer-ho crea una figura que, al segle XVII, intenta moure’s pels codis medievals. I que no se’n surt. D’aquí en naix la caricatura. Perquè el fet és que ser anacrònic és impossible. I ara faré el pagès, compte: hi ha una altra cosa, de fet, que també m’arruïna la lectura dels llibres de Bauman: el fet que tot de gent que conec, podem viure ara mateix d’una altra manera. Més o menys pobres, més o menys avorrits, més o menys a la perifèria, etc. Amb més o menys futur, això rai. Però hi són, i van fent, i fins i tot són molt feliços. No es fotem de morros amb molins de vent (per molt que, en el cas de la meua perifèria, ens els plantin tots al costat de casa). Però tampoc encaixen en cap patró.

Bé, tot això era un preàmbul, més o menys caricaturesc i trivial, per introduir-los a una de les meues manies.

Perquè aquesta mania m’està fent avançar molt dificultosament en la lectura de Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma, d’Agustín Fernández Mallo. No deixo de pensar tota l’estona que m’està venent el tratge de la nova temporada; en la mateixa mesura que no deixo de pensar que té raó. Perquè estic d’acord amb ell quan, a la punta brillant del rovell de l’ou, oposa la tradició que opera des de l’interior d’un sistema (model Colesterol) a la que opera des de l’exterior (model Fotosíntesi).

Ara bé: la idea apareix per plantejar que la poesia contemporània (en sentit deíctic) espanyola no s’ha assabentat de la postmodernitat (aquí també el segueixo; aplaudiments quan parla del mal ús que s’ha fet a Espanya del terme “poesia postmoderna” i compara aquesta amb el pop espanyol coetani, de La Mode a Astrud; aplaudiments per a “La llamada poesía de la diferencia cree ostentar esa gravedad por la cual el “misterio” de la palabra le pertenece, vía una metafísica del límite y de “la nada””) i encara menys, per ara, de la postpoesia que li és posterior. D’aquesta manera, Fernández Mallo caracteritza allò que ell anomena “poesia ortodoxa”, que funciona segons ell d’acord amb una concepció lineal del temps històric (una visió cristiana, per oposició al temps circular grecollatí que, diu ell, és propi de la visió postmoderna de l’espai i del temps).

Aquesta poesia ortodoxa seria el rerefons contra el qual definir la postpoesia. D’una manera, d’altra banda, polèmica: Fernández Mallo considera que el problema de la poesia ortodoxa és que, enllà del valor concret de cada poema, cal considerar “la pertinencia o no hoy por hoy de su práctica más allá de la legítima cita puntual o del simple juego”. És a dir: el problema, si n’hi ha, d’aquesta poesia ortodoxa, és que no està al dia. Val a dir que aquí Fernández Mallo s’arrisca a ser mal entès. I potser jo mateix el malentenc. Ell mateix afirma que no es tractava de fer un manifest.

No puc estar més d’acord amb aquest paràgraf:

La postpoètica no es manifesta contra la poesia del passat; és d’una gran ingenuïtat, i per descomptat inútil, pretendre desfer-se d’allò inevitable. Per contra, se’n serveix quan s’escau, negant un estil propi, negant una impermeabilitat a qualsevol estil. Pren d’ambdós sistemes poètics allò que li convé, sempre des d’un lloc que els és exterior, i afegeix components pròpiament contemporanis. Com un vector múltiplement orientat que disparés en un angle sòlid de 360 graus, no du dins una tradició mitificada (model Colesterol), sinó que la tradició li és exterior (model Fotosíntesi), i la utilitza o no segons convingui per tal de crear el seu pastitx, pastitx que no és únicament una mera intertextualitat, sinó una actitud que dóna com a resultat la negació d’aquella creença moderna per la qual tot el que és actual agrega un valor substancial al que és precedent (…) i a la inversa, la negació de que tot el que és antic, la tradició, agrega un valor substancial al que és actual.

Suposo que ja veuen, cap al final, una contradicció on potser em perdo. Però no és res seriós: només cal que pensi en J. V. Foix per retrobar la mateixa doble negació i que tot em sembli comprensible. El problema és, potser, que d’una banda la “poesia ortodoxa” tingui el problema de moure’s dins un temps lineal, i de l’altra tingui el problema de no estar al dia. I que, si es tracta d’abandonar la linealitat temporal, calgui fer-ho mitjançant un prefix que significa “després”. Encara més: no sé si em crec, tal com diu ell, que en el fet que la poesia espanyola no està al dia “está el origen de su poco interés para el público”. ¿Quin públic, concretament?

I naturalment la meua manieta: “això no és un manifest, tan sols una aproximació transitòria i inacabada al camí que volem prendre” (i tanmateix, quatre pàgines més tard dóna una taula de característiques, com un decàleg). El jovent és massa llest per a fer certes coses; però ja em veig algun maduret esmerçant-se a “admetre simbolisme explícit”, “símbols i/o formes espacials”, “incloure publicitat”, “admetre l’ordinador com a part determinant del producte poètic final, que no ha de poder declamar-se”, “antitradicional i sense pretensions revolucionàries”…

6 Respostes per a “Post”

 1. j. podrit Says:

  No sé vostè però, tot llegint-lo, vaig pensar en Àngel Terron -i Joyce i Dos Passos i…- més d’un cop. Per cert, ¿es fixà com al capítol pragmàtc l’autor cita el mateix llibre de Rorty que J. Julià utilitza per a articular el “fungible” però amb usos diametrals? Guaiti quines coses!!!

  Tanmateix, com els catalanets no tenim “poesia de la diferència”, doncs tot això no ens pertoca… 😉

 2. Un post encertadíssim. Especialment, per aquesta cosa, que a nosaltres també ens sorpèn, d’insistir en el presentisme i en la desacreditació del progrés (encara que només sigui literari) com a una més de les metanarratives enderrocades per Lyotard i la manera com la postpoesia, o la narrativa afterpop, es pensen com el pas següent i necessari a les formes crepusculars del que els autors entenen per modernitat, i fins i tot, per postmodernitat clàssica. Com dius, sembla ben bé que reinscriguin aquest progrés, i aquesta concepció lineal del temps, en els esforços que fan per legitimar teòricament una postura oposada. En aquest sentit, és curiosa la insistència de Mallo a tractar de “ridícules” totes les formes literàries que no s’adiguin al que entén per postpoesia o afterpop, que anomena maniersimes (recordem l’article que va publicar al Cultura(s), on responia a un primer article de Javier Calvo més crític amb el fenomen Nocilla del que s’esperava).

  El que se’ls ha de reconèixer és una capacitat per caracteriztar les diverses maneres d’entendre la relació amb la tradició amb conceptes que ja no són merament descriptius, com podia ser la cosa tardomoderna/postmoderna/pangeica d’en Luis Mora, sinó valoratius (Colesterol vs. Fotosíntesi), fàciment recordables, publicitables, vulgaritzables. Etiquetes, amic Palumbus…

  Salutacions cordials,
  CdC

 3. palumbuscolumbus Says:

  Benvolgut Podrit,
  em pilla en falta; realment, el llibre del Julià no he arribat a llegir-lo mai, per molt que me’n faci una idea. Em va pillar sense ni un duro a la butxaca, i quan ja tenia el duro a la butxaca, vaig despistar-me. Però me’l crec.
  Ara: no estic d’acord amb què en català no existeixi una “poesia de la diferència”. És una mica llarg d’explicar però som-hi: la cosa comença amb que no em convenç l’apel·latiu. Tampoc “poesia del silenci”. El problema és la necessitat de donar un nom merament geogràfic. “…de la diferència”, o “…del silenci”, es tracta de marcar el terreny que no correspon a la “poesía de la experiencia”. Sigui com sigui aquell terreny. Però tinc la sensació que García Montero i Benítez Reyes estan més a prop entre sí que no Sánchez Robayna i Gamoneda. Encara més: molts dels de la diferència són els que han traduït o parlat del llibre de Langbaum, de Cernuda, d’Auden, etc. És, si m’admet la comparació, com dir “mosques són tots aquells animals que no acaben de trencar el gerro”. I a sobre, per embolicar les coses, algun cop he sentit parlar de “poesia de la diferència” com d’aquella que fan els gais, lesbianes, etc. Una jungla.
  Admesa, però, la marca per tal de situar-los: diria que en català sí que hi ha una mena d’equivalent logístic de la poesía de la diferencia; però, senzillament, no ocupa el mateix lloc, per a bé o per a mal. O que aquí tenim la mateixa llei del pèndol, però movent-se a un ritme diferent. Pensi en Andreu Vidal, en Albert Roig, fins i tot en Víctor Sunyol.
  Una abraçada,
  p.c.

 4. palumbuscolumbus Says:

  Gràcies, recrítics! Es fa el que es pot,
  p.c.

 5. j. podrit Says:

  Jo me’n reia més aviat de la maniobra editorialista. O sia, si un editor-escriptor català de la poesia de la “diferència” hagués encarregat a un novell poeta de la “diferència” prologar i antologar una sèrie de poetes de la “diferència” -incloent-hi l’editor, és clar- per així publicar un pamflet amb el títol de “Poesia de la diferència”; llavors tindríem poesia de la “diferència”. Els catalanets, però, tenim antologies programàtiques, que també són una altra jungla -però amb banda sonora de Guns & Roses, per entendre’ns.

  Tanmateix, si la juguesca tracta de contraposar poètiques i mantenir certa consonància, personalment sempre m’ha atrapat la idea d’una “poesia de la consciència” tal com la plantejà Joan Ferrater a “La formalització de la consciència” (es troba a Apunts en net). Permeti’m tres tastos i perdoni’m l’okupacionisme textual:

  “És prou clar que, encara que no ho digui, Machado, en els passatges citats, vol descriure la funció que exerceix la rima en el curs de la lectura i, per tant, damunt del lector: la menció del temps vital, que no pot ser sinó el temps de l’experiència efectiva (o la consciència actual) del poema que té el lector, no vol dir res més que això”

  “La temporalització del poema llegit, aconseguida en el curs de la lectura mitjançant, primer, la identificació per part del lectors dels elements rítmics que ell és capaç de veure com a pertinents i, segon, el consegüent establiment del major nombre possible de relacions entre els elements identificats, és al mateix temps un procés de formalització de l’experiència efectiva (i de la consciència actual) que té el lector de l’objecte imaginari que és el poema del cas. El procés de temporalització del poema i el procés de formalització de l’experiència (i la consciència) són la mateixa cosa, són un sol procés”

  “La formalització de l’experiència, en el sentit precís que vull creure que he aconseguit de donar ara a aquesta fórmula, és, doncs, a la vegada l’objectiu buscat i el resultat obtingut mitjançant la lectura de qualsevol poema. La fórmula, que jo devia començar a usar, en aquest mateix sentit, ara fa uns trenta-cinc anys, he vist últimament que hi ha qui l’aplica en el sentit, des del meu punt de vista més aberrant, de procés de donar forma poètica a un qualsevol objecte d’experiència, una cadira, per exemple, o una posta de sol, o un llimac. Aquest sentit (…) no té res a veure amb el que jo vull dir. Potser, doncs, que assagi de desentendre’m a la vegada del sentit que rebutjo i de la fórmula que el sosté. Des d’ara, per tant, provaré de dir-ne, del mateix que he pensat sempre formalització de la consciència enlloc de formalització de l’experiència.”

 6. […] de l’article (el periodista, aquí, ignora l’atac simplista d’Agustín Fernández Mallo contra les lectures orals, inclòs a Postpoesía). És com si el periodista volgués parlar […]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: