Archive for the Gustave Flaubert Category

L’ordre just

Posted in Gustave Flaubert, James Joyce with tags , , , on Març 22, 2009 by joantdo

De jovenet em van regalar una edició de Madame Bovary, la d’Alianza, amb un pròleg entusiàstic de Mario Vargas Llosa i un curiós apèndix que incloia les cartes de Flaubert a Louise Colet. Un text que constitueix un bon avís: Gustave s’hi queixa amargament de les penalitats que travessa per escriure el seu llibre sobre no-res, la dificultat de véncer el fàstic que li provoquen els personatges de província que l’habiten, i sobretot dels problemes per a decidir quina paraula posar, on marcar una coma o un punt, com enllaçar les diferents peces del conjunt.

Temps després, James Joyce estava escrivint Ulysses (cito l’anècdota de memòria; ja em dispensaran si m’hi perdo). Li va comentar a un amic que portava dues setmanes de feina infernal.

“Hauràs avançat molt, no?”

“No! Només he fet dues línies!”

“Ahhhh… estaves cercant le mot juste!”

“Oh, no, les paraules les tenia; el problema era en quin ordre posar-les”