Archive for the Walter Benjamin Category

La mandra industriosa

Posted in Postil·les, Walter Benjamin with tags , on Novembre 3, 2008 by joantdo

Trobo, tot llegint sobre Benjamin, este text de Marcelo Cohen, que parla sobre Baudelaire:

La ganduleria és la resposta a l’engany del progrés, la renúncia al paper social com a succedani del destí; és la defensa contra l’experiència del xoc urbà i la creació d’un espai, tot i que ennuvolat per la culpa, singular i respirable. La diligència és la manifestació de la voluntat, el vestigi del desig heroic entregat – Baudelaire segueix Poe – a la raó compositiva (…). El gandul diligent no reconeix cap altra realitat vertadera que la del món en mà, ni presència certificadora que no sigui un postulat de la imaginació.

Ja és això.